Crossref Cited-by Linking logo

Collect. Czech. Chem. Commun. 2001, 66, 1746-1752
https://doi.org/10.1135/cccc20011746

Oxidation of Furost-20(22)-enes with 3-Chloroperoxybenzoic Acid and Osmium Tetroxide

Jacek W. Morzycki*, Izabella Jastrzębska and Krzysztof S. Katryński

Institute of Chemistry, University of Bialystok, al. Pilsudskiego 11/4, 15-443 Bialystok, Poland

Crossref Cited-by Linking

  • Morzycki Jacek W., Jastrzebska Izabella, Katrynski Krzysztof S.: ChemInform Abstract: Oxidation of Furost-20(22)-enes with 3-Chloroperoxybenzoic Acid and Osmium Tetroxide. ChemInform 2010, 33, no. <https://doi.org/10.1002/chin.200228238>
  • Cyrański Michał K., Frelek Jadwiga, Jastrzębska Izabella, Morzycki Jacek W.: Rearrangement of 23-oxospirostanes to the 22-oxo-23-spiroketal isomers promoted by Lewis acids—X-ray crystal structure of (23R,25S)-3β-acetoxy-16β,23:23,26-diepoxy-5β-cholestan-22-one. Steroids 2004, 69, 395. <https://doi.org/10.1016/j.steroids.2004.03.010>
  • Jastrzębska Izabella, Morzycki Jacek W., Trochimowicz Urszula: Lead tetraacetate–iodine oxidation of 23-spirostanols. Tetrahetron Lett 2004, 45, 1929. <https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2003.12.146>
  • Anulewicz-Ostrowska Romana, Jastrzȩbska Izabella, Morzycki Jacek W., Wójcik Jacek: An Assisted Solvolysis of 23-Spirostanyl Bromides and Tosylates. A New Rearrangement of Spirostanes to the Bisfuran Systems. J. Org. Chem. 2002, 67, 6916. <https://doi.org/10.1021/jo020231j>