Crossref Cited-by Linking logo

Collect. Czech. Chem. Commun. 1997, 62, 1919-1930
https://doi.org/10.1135/cccc19971919

Conformation of 5-Amino-5-deoxypentonolactams

Karel Kefurta, Jaroslav Havlíčekb, Michaela Hamerníkováa, Zdeňka Kefurtováa and Hana Votavovác

a Department of Chemistry of Natural Compounds, Prague Institute of Chemical Technology, 166 28 Prague 6, Czech Republic
b Department of Analytical Chemistry, Prague Institute of Chemical Technology, 166 28 Prague 6, Czech Republic
c Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, 166 10 Prague 6, Czech Republic

Crossref Cited-by Linking

  • Hamerníková Michaela, Havlíček Jaroslav, Bláhová Romana, Pospíšilová Helena, Votavová Hana, Kefurt Karel: 6-Amino-2,6-dideoxy- or -2,3,6-trideoxyhexono-1,6-lactams: Synthesis and Conformation. Collect. Czech. Chem. Commun. 2004, 69, 867. <https://doi.org/10.1135/cccc20040867>
  • Hamerníková Michaela, Havlíček Jaroslav, Votavová Hana, Kefurt Karel: Synthesis and Conformation of 6-Amino-3,6-dideoxyhexono-1,6-lactams. Collect. Czech. Chem. Commun. 2002, 67, 622. <https://doi.org/10.1135/cccc20020622>
  • Hamernı́ková Michaela, Pakhomova Svetlana, Havlı́ček Jaroslav, Votavová Hana, Kefurt Karel: Synthesis and structure of 6-amino-2,3,6-trideoxy-d-erythro-hexono-1,6-lactam and 6-amino-3,6-dideoxy-d-xylo-hexono-1,6-lactam. Carbohydrate Research 2000, 325, 56. <https://doi.org/10.1016/S0008-6215(99)00319-5>
  • Havlı́ček J., Hamernı́ková M., Kefurt K.: NMR investigation of structure and conformation of aminodeoxyhexonolactams. Journal of Molecular Structure 1999, 482-483, 311. <https://doi.org/10.1016/S0022-2860(98)00856-4>