Collection Symposium Series 2007, 9, 49-52
https://doi.org/10.1135/css200709049
Published online 2015-11-06 11:56:12

Adipose tissue as a source of proinflammatory factors in obesity: The importance in the development of insulin resistance and diabetes

Martin Haluzík, David Michalský, Mojmír Kasalický, Lenka Bošanská, Tomáš Roubíček, Miloš Mráz, Markéta Dolinková, Denisa Haluzíková, Renáta Pavlovičová, Miloslava Čechová and Zdena Lacinová

First page

First page image