Crossref Cited-by Linking logo

Collect. Czech. Chem. Commun. 2008, 73, 1612-1622
https://doi.org/10.1135/cccc20081612

Compounds R1R2EMMe3 (E = P, As; M = Si, Sn) - Convenient and Versatile Reagents for the Syntheses of Tertiary (Fluoroaryl)phosphanes and -arsanes

Leonid I. Goryunova, Joseph Grobeb,* and Vitalii D. Shteingartsa,*

a Novosibirsk Institute of Organic Chemistry, Siberian Division of RAS, Lavrentiev Ave. 9, 630090 Novosibirsk, Russia
b Institut für Anorganische und Analytische Chemie der Westfälischen Wilhelms-Universität, Corrensstrasse 36, D-48149 Münster, Germany

Crossref Cited-by Linking

  • Politanskaya Larisa V., Selivanova Galina A., Panteleeva Elena V., Tretyakov Evgeny V., Platonov Vyacheslav E., Nikul’shin Pavel V., Vinogradov Andrey S., Zonov Yaroslav V., Karpov Victor M., Mezhenkova Tatyana V., Vasilyev Aleksander V., Koldobskii Andrei B., Shilova Olga S., Morozova Sofia M., Burgart Yanina V., Shchegolkov Evgeny V., Saloutin Victor I., Sokolov Vladimir B., Aksinenko Aleksey Yu., Nenajdenko Valentine G., Moskalik Mikhail Yu., Astakhova Vera V., Shainyan Bagrat A., Tabolin Andrey A., Ioffe Sema L., Muzalevskiy Vasiliy M., Balenkova Elizaveta S., Shastin Alexey V., Tyutyunov Andrey A., Boiko Vladimir E., Igumnov Sergei M., Dilman Alexander D., Adonin Nicolay Yu., Bardin Vadim V., Masoud Salekh M., Vorobyeva Daria V., Osipov Sergey N., Nosova Emiliya V., Lipunova Galina N., Charushin Valery N., Prima Darya O., Makarov Arkady G., Zibarev Andrey V., Trofimov Boris A., Sobenina Lyubov N., Belyaeva Kseniya V., Sosnovskikh Vyacheslav Ya., Obydennov Dmitrii L., Usachev Sergey A.: Organofluorine chemistry: promising growth areas and challenges. Russ. Chem. Rev. 2019, 88, 425. <https://doi.org/10.1070/RCR4871>
  • Zhivetyeva S.I., Goryunov L.I., Bagryanskaya I.Yu., Grobe J., Shteingarts V.D., Würthwein E.-U.: Phosphinodefluorination of polyfluorobenzenes by silylphosphines Ph(R)PSiMe3 (R=Me, Ph): Further experimental and computational evidences for the concerted ANDN mechanism of aromatic nucleophilic substitution. Journal of Fluorine Chemistry 2014, 164, 58. <https://doi.org/10.1016/j.jfluchem.2014.04.012>