Crossref Cited-by Linking logo

Collect. Czech. Chem. Commun. 2007, 72, 728-746
https://doi.org/10.1135/cccc20070728

The Effect of Type of Acid Sites in Molecular Sieves on Activity and Selectivity in Acylation Reactions

Martina Bejblová*, Josef Vlk, Dana Procházková, Helena Šiklová and Jiří Čejka

J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Dolejškova 3, CZ-182 23, Prague 8, Czech Republic

Crossref Cited-by Linking

 • Vyskočilová Eliška, Dušek Jan, Babirádová Monika, Krupka Jiří, Paterová Iva, Červený Libor: Perillyl alcohol preparation from β-pinene oxide using Fe-modified zeolite beta. Res Chem Intermed 2018, 44, 3971. <https://doi.org/10.1007/s11164-018-3335-y>
 • Vitvarová Dana, Lupínková Lenka, Kubů Martin: Alkylation of phenols and acylation 2-methoxynaphthalene over SSZ-33, SSZ-35 and SSZ-42 zeolites. Microporous and Mesoporous Materials 2015, 210, 133. <https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2015.02.030>
 • Shamzhy Mariya, Ramos Francisca Solânea de O.: Tuning of acidic and catalytic properties of IWR zeolite by post-synthesis incorporation of three-valent elements. Catalysis Today 2014. <https://doi.org/10.1016/j.cattod.2014.06.041>
 • Kim Jeong-Chul, Cho Kanghee, Lee Sungjune, Ryoo Ryong: Mesopore wall-catalyzed Friedel–Crafts acylation of bulky aromatic compounds in MFI zeolite nanosponge. Catalysis Today 2014. <https://doi.org/10.1016/j.cattod.2014.07.055>
 • Procházková D., Kurfiřtová L., Pavlatová J.: Acylation of p-xylene over zeolites. Catal Today 2012, 179, 78. <https://doi.org/10.1016/j.cattod.2011.06.033>
 • Jia ZhiQi, Zhao YongXiang: Improved synthesis and study of acidic properties of ‘plugs’-containing Al-SBA-15 materials. Collect. Czech. Chem. Commun. 2011, 76, 39. <https://doi.org/10.1135/cccc2010110>
 • Procházková Dana, Bejblová Martina, Vlk Josef, Vinu Ajayan, Štěpnička Petr, Čejka Jiří: Selective Monoacylation of Ferrocene with Bulky Acylating Agents over Mesoporous Sieve AlKIT-5. Chem. Eur. J. 2010, 16, 7773. <https://doi.org/10.1002/chem.201000218>
 • Martín-Aranda Rosa M., Čejka Jiří: Recent Advances in Catalysis Over Mesoporous Molecular Sieves. Top Catal 2010, 53, 141. <https://doi.org/10.1007/s11244-009-9419-6>
 • Bejblová-Voláková M., Vlk J., Procházková D.: Acylation of Ferrocene with Adamantoyl Chloride and Cinnamoyl Chloride. Top Catal 2010, 53, 1411. <https://doi.org/10.1007/s11244-010-9601-x>
 • López-Sanz Jesús, Pérez-Mayoral Elena, Procházková Dana, Martín-Aranda Rosa M., López-Peinado Antonio J.: Zeolites Promoting Quinoline Synthesis via Friedländer Reaction. Top Catal 2010, 53, 1430. <https://doi.org/10.1007/s11244-010-9603-8>
 • Bejblová Martina, Procházková Dana, Čejka Jiří: Acylation Reactions over Zeolites and Mesoporous Catalysts. ChemSusChem 2009, 2, 486. <https://doi.org/10.1002/cssc.200900007>
 • Bejblová M., Procházková D., Vlk J.: Acylations with Long-Chain Acid Anhydrides and Acyl Chlorides over Zeolite Beta. Top Catal 2009, 52, 178. <https://doi.org/10.1007/s11244-008-9142-8>
 • Procházková D., Bejblová M., Vlk J., Čejka J.: Acylation of Cyclohexene and 1-Methylcyclohexene Over Zeolites and Mesoporous Molecular Sieves. Top Catal 2009, 52, 618. <https://doi.org/10.1007/s11244-009-9196-2>