Crossref Cited-by Linking logo

Collect. Czech. Chem. Commun. 2005, 70, 1787-1798
https://doi.org/10.1135/cccc20051787

Unperturbed Dimensions of Atactic Poly(phenylacetylene)

Dana Rédrováa, Jan Sedláčeka, Majda Žigonb and Jiří Vohlídala,*

a Department of Physical and Macromolecular Chemistry, Laboratory of Specialty Polymers, Faculty of Science, Charles University, Albertov 2030, CZ-128 40 Prague 2, Czech Republic
b National Institute of Chemistry, Hajdrihova 19, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

Crossref Cited-by Linking

  • Sivkova Radoslava, Vohlídal Jiří, Bláha Michal, Svoboda Jan, Sedláček Jan, Zedník Jiří: Poly(disubstituted acetylene)s With Pendant Naphthalimide-Based Fluorophore Groups. Macromol. Chem. Phys. 2012, 213, 411. <https://doi.org/10.1002/macp.201100509>
  • Duchoslavová Zuzana, Sivkova Radoslava, Hanková Vladimíra, Sedláček Jan, Svoboda Jan, Vohlídal Jiří, Zedník Jiří: Synthesis and Spectral Properties of Novel Poly(disubstituted acetylene)s. Macromolecular Chem Phys 2011, 212, 1802. <https://doi.org/10.1002/macp.201100160>
  • Svoboda Jan, Sedláček Jan, Zedník Jiří, Dvořáková Gita, Trhlíková Olga, Rédrová Dana, Balcar Hynek, Vohlídal Jiří: Polymerization of 3-ethynylthiophene with homogeneous and heterogeneous Rh catalysts. J. Polym. Sci. A Polym. Chem. 2008, 46, 2776. <https://doi.org/10.1002/pola.22611>
  • Doležal Zdeněk, Kubinec Róbert, Sedláček Jan, Pacáková Vera, Vohlídal Jirí: Characterization of substituted polyacetylene microstructure by pyrolysis gas chromatography. J. Sep. Sci. 2007, 30, 731. <https://doi.org/10.1002/jssc.200600388>
  • Vohlídal Jiří: Mean-Square End-to-End Distance and Characteristic Ratio of Polyvinylene (Polyacetylene) Chains of Various Configurations. Macromol. Chem. Phys. 2006, 207, 224. <https://doi.org/10.1002/macp.200500350>