Collect. Czech. Chem. Commun. 2004, 69, 2068-2080
https://doi.org/10.1135/cccc20042068

Synthesis and Conformational Analysis of New 17-Alkyl Derivatives of Lupanine and Their Perchlorate Salts

Beata Jasiewicz, Władysław Boczoń* and Joanna Kurek

Faculty of Chemistry, A. Mickiewicz University, Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań, Poland

References

1. Edwards O. E., Clarke F. H., Douglas B.: Can. J. Chem. 1954, 32, 235. <https://doi.org/10.1139/v54-031>
2. Wiewiórowski M., Skolik J., Legocki B.: Bull. Pol. Acad. Sci., Chem. 1954, 11, 5.
3. Thiel J., Boczoń Wł., Wysocka W.: Monatsh. Chem. 2000, 131, 1073. <https://doi.org/10.1007/s007060070040>
4. Boczoń Wł., Jasiewicz B.: Collect. Czech. Chem. Commun. 2003, 68, 696. <https://doi.org/10.1135/cccc20030696>
5. Boczoń Wł.: Bull. Pol. Acad. Sci., Chem. 1989, 37, 9.
6. Perkowska A., Pieczonka G., Wiewiórowski M.: Bull. Pol. Acad. Sci., Chem. 1979, 27, 637.
7. Boczoń Wł.: Pol. J. Chem. 1981, 55, 339.
8. Boczoń Wł., Kozioł B.: Pol. J. Chem. 2000, 74, 1249.
9. Skolik J., Krueger P., Wiewiórowski M.: Tetrahedron 1968, 24, 5439. <https://doi.org/10.1016/S0040-4020(01)96339-2>
10. Wiewiórowski M., Skolik J.: Bull. Pol. Acad. Sci., Chem. 1962, 10, 1.
11. Beierbeck H., Saunders J. K.: Can. J. Chem. 1976, 54, 2985. <https://doi.org/10.1139/v76-423>
12. Boczoń Wł., Skolik J.: Bull. Pol. Acad. Sci., Chem. 1989, 37, 35.
13. Gołębiewski W. M., Spencer J. D.: Can J. Chem. 1985, 63, 716. <https://doi.org/10.1139/v85-118>
14. Gołębiewski W. M.: Magn. Reson. Chem. 1986, 24, 105. <https://doi.org/10.1002/mrc.1260240204>
15. Boczoń Wł., Skolik J., Kozioł B.: J. Mol. Struct. 1994, 328, 1. <https://doi.org/10.1016/0022-2860(94)08363-0>
16. Skolik J., Boczoń Wł., Kozioł B.: J. Mol. Struct. 1994, 328, 11. <https://doi.org/10.1016/0022-2860(94)08364-9>
17. Skolik J., Stopa Wł.: Zeszyty Naukowe WSE, Seria I, Zeszyt No. 46 1972, 193.
18. Santamaria J., Khoung-Huu F.: Tetrahedron 1978, 34, 1523. <https://doi.org/10.1016/0040-4020(78)80175-6>
19. Santamaria J., Kaddachi M. T., Rigaudy J.: Tetrahedron Lett. 1990, 31, 4735. <https://doi.org/10.1016/S0040-4039(00)97719-0>
20. Ferround C., Rool P., Santamaria J.: Tetrahedron Lett. 1998, 39, 9423. <https://doi.org/10.1016/S0040-4039(98)02184-4>
21. HyperChem Demo Release 6.03 for Windows. Hypercube, Inc., 1999.