Collect. Czech. Chem. Commun. 2000, 65, 1848-1864
https://doi.org/10.1135/cccc20001848

Preconcentration and Separation of Gold on Modified Silica Gel

Jana Hájková, Viktor Kanický* and Vítězslav Otruba

Laboratory of Plasma Sources for Chemical Analysis, Faculty of Science, Masaryk University Brno, Kotlářská 2, CZ-611 37 Brno, Czech Republic

References

1. Bouška V., Jakeš P., Pačes T., Pokorný J. (Eds): Geochemie. Academia, Praha 1980.
2. Čermáková L., Zýka J.: Analytická chemie méně běžných prvků. SNTL, Praha 1990.
3. Morrison G. H., Freiser H.: Extrakční metody v analytické chemii. SNTL, Praha 1962.
4. Fu J., Nakamura S., Akiba K.: Anal. Sci. 1995, 11, 149. <https://doi.org/10.2116/analsci.11.149>
5. Jakubec K., Šír Z., Vilímec J.: Anal. Chim. Acta 1985, 173, 97. <https://doi.org/10.1016/S0003-2670(00)84947-8>
6. Michal J., Pavlíková J., Peták P.: Analýza rud a produktů jejich zpracování. SNTL, Praha 1984.
7. Peták P., Pavlíková E.: Metody analýzy rud a produktů jejich úpravy. Research Institute for Ores, Mníšek pod Brdy 1990.
8. Sundberg L. L.: Anal. Chem. 1975, 47, 2037. <https://doi.org/10.1021/ac60362a049>
9. Polakovičová J., Medveď J., Streško V., Kubová J., Čelková A.: Anal. Chim. Acta 1995, 320, 145. <https://doi.org/10.1016/0003-2670(95)00518-8>
10. Chang X., Zhan G., Luo X., Su Z.: Mikrochim. Acta 1994, 112, 245. <https://doi.org/10.1007/BF01242840>
11. Chang X., Luo X., Zhan G., Su Z.: Talanta 1992, 39, 937. <https://doi.org/10.1016/0039-9140(92)80275-I>
12. Su Z., Chang X., Xu K., Luo X., Zhan G.: Anal. Chim. Acta 1992, 268, 323. <https://doi.org/10.1016/0003-2670(92)85228-X>
13. Su Z. X., Pu Q. S., Luo X. Y., Chang X. Y., Zhan G. Y., Ren F. Z.: Talanta 1995, 42, 1127. <https://doi.org/10.1016/0039-9140(95)01553-N>
14. Doležal J., Sommer L.: Collect. Czech. Chem. Commun. 1997, 62, 1029. <https://doi.org/10.1135/cccc19971029>
15. Otruba V., Sztefková L.: Scr. Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun. 1993, 23, 39.
16. Otruba V., Strnadová M., Skalníková B.: Talanta 1993, 40, 221. <https://doi.org/10.1016/0039-9140(93)80325-L>
17. Otruba V., Štěpánková J., Sommer L.: Talanta 1994, 41, 1185. <https://doi.org/10.1016/0039-9140(94)80090-1>
18. Otruba V., Adamová D.: Proc. XIIIth Seminar Atom. Spectrochem., Podbanské (Slovak Republic), September 23–27, 1996 (E. Krakovská and S. Ružičková, Eds), p. 302.
19. Vlašánková R., Otruba V., Bendl J., Fišera M., Kanický V.: Talanta 1999, 48, 839. <https://doi.org/10.1016/S0039-9140(98)00100-3>
20. Gustavsson G. T. in: Inductively Coupled Plasmas in Analytical Atomic Spectrometry (A. Montaser and D. W. Golightly, Eds), p. 415. VCH, New York 1987.
21. Kanický V., Otruba V., Mermet J. M.: Talanta 1999, 48, 859. <https://doi.org/10.1016/S0039-9140(98)00102-7>
22. Zaidel A. N., Prokofjev V. K., Raiskii S. M., Slavnyi V. A., Shreider J.: Tablitsy spektraľnykh linii. Nauka, Moskwa 1969.
23. Winge R. K., Fassel V. A., Peterson V. J., Floyd M. A.: Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectroscopy, An Atlas of Spectral Information. Elsevier, Amsterdam 1985.
24. Mermet J. M.: Spectrochim. Acta, Part B 1994, 49, 1313. <https://doi.org/10.1016/0584-8547(94)80111-8>
25a. IUPAC: Pure Appl. Chem. 1976, 45, 99. <https://doi.org/10.1351/pac197645020099>
25b. IUPAC: Pure Appl. Chem. 1979, 51, 1195. <https://doi.org/10.1351/pac197951051195>
26. IUPAC: Compendium of Analytical Nomenclature, Definitive rules 1997. Blackwell Science, Oxford 1998.
27. Kotrlý S., Šůcha L.: Chemické rovnováhy v analytické chemii. SNTL, Praha 1988.
28. Streško V., Toman J., Kolčava D.: Proc. Seminar “Gold in Western Carpathians”, Donovaly (Slovak Republic), October 22–23, 1985.
29. Lindström E. B., Gunneriusson E., Tuovinen O. H.: Crit. Rev. Biotechnol. 1992, 12, 133. <https://doi.org/10.3109/07388559209069190>
30. Mandl M.: Private communication.