Collect. Czech. Chem. Commun. 2000, 65, 1754-1761
https://doi.org/10.1135/cccc20001754

Synthesis of (20S)-2α,3α-Dihydroxy-6-oxo-7-oxa-7a-homo-5α-pregnane-20-carboxylic Acid as a Brassinosteroid Part of Ligands for Binding to Affinity Chromatography Carriers

Ladislav Kohouta,*, Hana Chodounskáa, Tomáš Maceka and Miroslav Strnadb

a Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, Flemingovo nám. 2, CZ-166 10 Prague 6, Czech Republic
b Laboratory of Growth Regulators, Institute of Experimental Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic and Faculty of Natural Sciences of Palacký University, Šlechtitelů 11, CZ-783 71 Olomouc, Czech Republic

References

1. Černý I., Pouzar V., Buděšínský M., Drašar P.: Collect. Czech. Chem. Commun. 2000, 65, 1597. <https://doi.org/10.1135/cccc20001597>
2. Kohout L., Slavíková B., Strnad M.: Collect. Czech. Chem. Commun. 1998, 63, 646. <https://doi.org/10.1135/cccc19980646>
3. Slavíková B., Kasal A., Kohout L.: Collect. Czech. Chem. Commun. 1998, 63, 655. <https://doi.org/10.1135/cccc19980655>
4. Brosa C., Zamora I., Terricabras E., Kohout L.: Collect. Czech. Chem. Commun. 1998, 63, 1635. <https://doi.org/10.1135/cccc19981635>
5. Steraloids, 11th ed., p. 71, No. B701. Steraloids, Wilton 1992.
6. Černý V., Strnad M., Kamínek M.: Collect. Czech. Chem. Commun. 1986, 51, 687. <https://doi.org/10.1135/cccc19860687>
7. Kohout L.: Collect. Czech. Chem. Commun. 1994, 59, 457. <https://doi.org/10.1135/cccc19940457>
8. Macek T., Ježek R., Kohout L., Koncz Cs.: Chem. Listy 1999, 93, S58.
9. Schwarz V., Černý V., Šorm F.: Collect. Czech. Chem. Commun. 1959, 24, 1851. <https://doi.org/10.1135/cccc19591851>
10. Mancera O., Barton D. H. R., Rosenkranz G., Djerassi C.: J. Chem. Soc. 1952, 3646.