Collect. Czech. Chem. Commun. 2000, 65, 47-57
https://doi.org/10.1135/cccc20000047

Adsorption of Vapours of Some Organic Compounds on Surface of Iron-Substituted Layered Vanadyl Phosphate

Pavel Hradila, Jiří Votinskýa,*, Karel Komárekb, Vítězslav Zimac, Jaroslava Kalousováa, Klára Melánovác and Ludvík Benešc

a Department of General and Inorganic Chemistry, University of Pardubice, Nám. Legií 565, 532 10 Pardubice, Czech Republic
b Department of Analytical Chemistry, University of Pardubice, Nám. Legií 565, 532 10 Pardubice, Czech Republic
c Joint Laboratory of Solid State Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic and University of Pardubice, Studentská 4, 532 10 Pardubice, Czech Republic

References

1. Jordan B., Calvo C.: Can. J. Chem. 1973, 51, 2621. <https://doi.org/10.1139/v73-396>
2. Jordan B., Calvo C.: Acta Crystallogr., Sect. B: Struct. Crystallogr. Cryst. Chem. 1976, 32, 2899. <https://doi.org/10.1107/S0567740876009163>
3. Beneš L, Richtrová K., Votinský J., Kalousová J., Zima V.: Powder Diffr. 1993, 8, 130. <https://doi.org/10.1017/S0885715600017978>
4. Richtrová K., Votinský J., Kalousová J., Beneš L., Zima V.: J. Solid State Chem. 1995, 116, 400. <https://doi.org/10.1006/jssc.1995.1232>
5. Melánová K., Votinský J., Beneš L., Zima V.: Mater. Res. Bull. 1995, 30, 1115. <https://doi.org/10.1016/0025-5408(95)00095-X>
6. Tietze H. R.: Aust. J. Chem. 1981, 34, 2035. <https://doi.org/10.1071/CH9812035>
7. Tachéz M., Theobald F., Bernard J., Hewat W.: Rev. Chim. Miner. 1982, 19, 291.
8. Zima V., Beneš L., Málek J., Vlček M.: Mater. Res. Bull. 1994, 29, 687. <https://doi.org/10.1016/0025-5408(94)90126-0>
9. Beneš L., Zima V.: J. Inclusion Phenom. Mol. Recogn. Chem. 1995, 20, 381. <https://doi.org/10.1007/BF00708882>
10. Beneš L., Votinský J., Kalousová J., Klikorka J.: Inorg. Chim. Acta 1986, 114, 47.
11. Votinský J., Beneš L., Kalousová J., Klikorka J.: Inorg. Chim. Acta 1987, 126, 19. <https://doi.org/10.1016/S0020-1693(00)81233-5>
12. Beneš L., Melánová K., Zima V., Kalousová J., Votinský J.: Inorg. Chem. 1997, 36, 2854. <https://doi.org/10.1021/ic970073s>
13. Beneš L., Hyklová R., Kalousová J., Votinský J.: Inorg. Chim. Acta 1990, 177, 71. <https://doi.org/10.1016/S0020-1693(00)91912-1>
14. Beneš L., Votinský J., Kalousová J., Handlíř K.: Inorg. Chim. Acta 1990, 176, 255. <https://doi.org/10.1016/S0020-1693(00)84852-5>
15. Johnson J. W., Jacobson A. J., Brody J. F., Rich S. M.: Inorg. Chem. 1982, 21, 3820. <https://doi.org/10.1021/ic00140a044>
16. Kalousová J., Votinský J., Beneš L., Melánová K., Zima V.: Collect. Czech. Chem. Commun. 1998, 63, 1. <https://doi.org/10.1135/cccc19980001>
17. Votinský J., Beneš L.: Collect. Czech. Chem. Commun. 1991, 56, 2859. <https://doi.org/10.1135/cccc19912859>
18. Čapková P., Vácha J., Votinský J.: J. Phys. Chem. Solids 1992, 53, 215. <https://doi.org/10.1016/0022-3697(92)90047-H>
19. Beneš L., Galli P., Massucci M. A., Melánová K., Patrono P., Zima V.: J. Therm. Anal. 1998, 52, 615.
20. Kiselev A. V., Yashin Y. I.: Adsorption Gas and Liquid Chromatography. Khimiya, Moscow 1984.
21. Ettre L. S. (IUPAC): Pure Appl. Chem. 1993, 65, 819. <https://doi.org/10.1351/pac199365040819>
22. Centi G., Trifiro F., Ebner J. R., Franchetti V. M.: Chem. Rev. 1988, 88, 55. <https://doi.org/10.1021/cr00083a003>
23. Centi G.: Catal. Today 1993, 16, 1. <https://doi.org/10.1016/0920-5861(93)85001-G>
24. Votinský J.: Unpublished results.