Crossref Cited-by Linking logo

Collect. Czech. Chem. Commun. 1989, 54, 2248-2260
https://doi.org/10.1135/cccc19892248

Potential anticonvulsants: 3-Chlorobenzophenone derivatives

Jiří Jílek, Jiří Urban, Vojtěch Kmoníček, Josef Pomykáček, Jiří Holubek, Emil Svátek, Oluše Matoušová, Jan Metyš, Martin Valchář, Stanislav Wildt and Miroslav Protiva

Research Institute for Pharmacy and Biochemistry, 130 60 Prague 3

Crossref Cited-by Linking

  • Thornton Megan T., Henderson Luke C.: Recent Advances in the Synthesis of Diphenylmethyl Ethers. Organic Preparations and Procedures International 2013, 45, 395. <https://doi.org/10.1080/00304948.2013.816210>
  • JILEK J., URBAN J., KMONICEK V., POMYKACEK J., HOLUBEK J., SVATEK E., MATOUSOVA O., METYS J., VALCHAR M., WILDT S., PROTIVA M.: ChemInform Abstract: Potential Anticonvulsants: 3-Chlorobenzophenone Derivatives. ChemInform 1989, 20. <https://doi.org/10.1002/chin.198950152>