Crossref Cited-by Linking logo

Collect. Czech. Chem. Commun. 1981, 46, 2716-2723
https://doi.org/10.1135/cccc19812716

5-Nitro-2-furylvinylation of aromatic polycyclic compounds

Ján Hrabovský, Miloslava Dandárová and Jaroslav Kováč

Department of Organic Chemistry, Slovak Institute of Technology, 880 37 Bratislava

Crossref Cited-by Linking

  • HRABOVSKY J., DANDAROVA M., KOVAC J.: ChemInform Abstract: FURAN DERIVATIVES. CLIX. 5‐NITRO‐2‐FURYLVINYLATION OF AROMATIC POLYCYCLIC COMPOUNDS. Chemischer Informationsdienst 1982, 13. <https://doi.org/10.1002/chin.198209175>