Crossref Cited-by Linking logo

Collect. Czech. Chem. Commun. 1981, 46, 2633-2639
https://doi.org/10.1135/cccc19812633

Pseudo-ternary sections in K2H2P2O7-K3HP2O7-K3H2P3O10-K4HP3O10-H2O system

Miroslav Ebert, Jitka Eysseltová, Ivan Lukeš and Jindřich Nassler

Department of Inorganic Chemistry, Charles University, 128 40 Prague 2

Crossref Cited-by Linking

  • EBERT M., EYSSELTOVA J., LUKES I., NASSLER J.: ChemInform Abstract: PSEUDO-TERNARY SECTIONS IN K2H2P2O7-K3HP2O7-K3H2P3O10-K2HP3O10-H2O SYSTEM. Chemischer Informationsdienst 1982, 13. <https://doi.org/10.1002/chin.198207021>