Collect. Czech. Chem. Commun. 1972, 37, 3652-3659
https://doi.org/10.1135/cccc19723652

Triterpenes. XXVII. Conformational analysis of the A-cycle of 1,3-dihydroxy derivatives of pentacyclic triterpenoids

K. Waisser, M. Buděšínský, A. Vítek and A. Vystrčil

First page

First page image