Collect. Czech. Chem. Commun. 1968, 33, 100-108
https://doi.org/10.1135/cccc19680100

Oxydationsmechanismus der o-Aminoazokörper mit Kupfer(II)-salzen zu 2-Aryl-4,5-arylen-1,2,3-triazolderivaten

I. Čepčiansky, V. Slavík, L. Němec, H. Fingerová and I. Németh

First page

First page image