Collect. Czech. Chem. Commun. 1967, 32, 1637-1641
https://doi.org/10.1135/cccc19671637

2,5-Dihydroxypyrimidine und ihre Derivate

Z. Buděšínský, J. Přikryl and E. Svátek

First page

First page image