Collect. Czech. Chem. Commun. 1966, 31, 3287-3298
https://doi.org/10.1135/cccc19663287

Einäquivalent-oxydationen III. Kinetik der sulfitoxydation mittels pentacyanoaquoferrats(III)

J. Vepřek-Šiška, A. Šolcová and D. M. Wagnerová

First page

First page image