Collect. Czech. Chem. Commun. 1963, 28, 2627-2636
https://doi.org/10.1135/cccc19632627

Synthetische analgetica V. Synthetische versuche auf basis von 4-phenyl-4-carbäthoxypiperidin (norpethidin)

M. Protiva, J. O. Jílek, J. Pomykáček, J. Jirkovský and Z. J. Vejdělek

First page

First page image