Crossref Cited-by Linking logo

Collect. Czech. Chem. Commun. 1962, 27, 2872-2877
https://doi.org/10.1135/cccc19622872

A kinetic study of the stereospecific polymerization of propylene

J. Ambrož, L. Ambrož, P. Osecký and K. Veselý

Crossref Cited-by Linking

  • Veselý K., Ambrož J., Hamřík O.: Reactions Elémentaires de la Polymérisation du Propylène à la Surface du TiCl3. J. polym. sci., C Polym. symp. 1963, 4, 11. <https://doi.org/10.1002/polc.5070040103>