Collect. Czech. Chem. Commun. 1956, 21, 1535-1544
https://doi.org/10.1135/cccc19561535

Das Gleichgewicht Flüssigkeit-Dampf XVI. Phasengleichgewichte in dem System Äthylbenzol-Äthylenglykolmonoäthyläther-Styrol

V. Fried, J. Pick, E. Hála and O. Vilím

First page

First page image