Collect. Czech. Chem. Commun. 1956, 21, 697-706
https://doi.org/10.1135/cccc19560697

Studium der rekombinationsgeschwindigkeit der oxalsäure an der quecksilbertropfelektrode

J. Kůta

First page

First page image